Vol trots presenteren wij: Het Grote Vooruitwerklabboek

 


 

U kunt dit boek bestellen door 95 euro over te maken op ABN-AMRO rekening 403115418 t.n.v. Ontwikkeling Leermethoden te Nijmegen. Vermeld alstublieft duidelijk het adres waarop u het boek wenst te ontvangen, tenminste als dat afwijkt van het adres van de rekeninghouder.

 


 

Het CBO Vooruitwerklab

 


Elke week komen kinderen vanuit het hele land naar het CBO in Nijmegen om te leren in een speciale verrijkingsklas: het CBO Vooruitwerklab. Hoogbegaafde kinderen tussen 6 en 16 jaar kunnen terecht in een speciaal ingericht lokaal met uitdagend leer- en spelmateriaal, om nieuwe dingen te leren en aan een eigen leertraject te werken. De kinderen werken in de groep samen aan moeilijke (en leuke!) opdrachten, houden spreekbeurten voor elkaar, mogen nieuwe spellen uitproberen… en maken nieuwe vrienden. Op het CBO wordt al veel lesmateriaal ontwikkeld, bijvoorbeeld het tijdschrift VOORUIT voor de basisschool, dat verschijnt bij uitgeverij Kluwer. Ook voor het voortgezet onderwijs worden op het CBO leermodules ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs. Leerlingen kunnen dus profiteren van veel ervaring op het gebied van onderwijs voor hoogbegaafden. Docenten zijn Dr Els Schrover, Drs Liesbet Gommans, Drs Mariska Poelman en Drs Anke Wennekers.

Els Schrover is hoofdredacteur van VOORUIT en ontwikkelt leermodules voor het voortgezet onderwijs, Mariska Poelman is leerkracht en orthopedagoog. Ze werkt in de adviespraktijk van het CBO en begeleidt o.a. kinderen therapeutisch. Liesbet Gommans is leerkracht en orthopedagoog. Ze heeft zich tijdens haar studie uitgebreid gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en is 'specialist in gifted education'. Anke Wennekers is orthopedagoog en heeft haar scriptie over het vooruitwerklab geschreven.

de opzet

Twee keer per jaar is er een Vooruitwerkdag, gevolgd door 10 bijeenkomsten van 2 uur in het Vooruitwerklab. Groepen bestaan uit ongeveer 10 kinderen met twee begeleiders.

Tijdens de Vooruitwerkdag (een kennismaking met het -lab) wordt een voorbeeldles gegeven. Kinderen leren het gebouw en het lokaal kennen en worden één voor één uitgenodigd voor een individueel kennismakingsgesprek. Tijdens deze dag vertellen wij aan ouders en kinderen wat we allemaal kunnen aanbieden in het Vooruitwerklab en mag het kind zeggen wat het bij ons wil komen leren.

Plaatsing in de groep wordt bepaald door leeftijd, intakegesprek en observatie in het lokaal tijdens de Vooruitwerkdag. De aanpak voor basisschoolleerlingen wijkt iets af van dat van leerlingen in het voortgezet onderwijs.

De eerst volgende Vooruitwerkdag is in januari 2009. U kunt uw kind of leerling hiervoor aanmelden d.m.v. onderstaand aanmeldformulier.

lestijden

Ochtendcursus: 10.00 – 12.00 uur (basisonderwijs)
Middagcursus: 14.00 – 16.00 uur (basis- of voortgezet onderwijs)

Aan het einde van de cursus is er een gesprek met (kind en) de ouders over het geleerde. Adviezen voor vervolg (op school) worden gegeven.

 

data (volgen nog)

 

prijs van de lessen

De kosten voor het traject (10 bijeenkomsten) bedragen € 810 per kind.

leeftijd

Groep basisonderwijs: 6 – 12 jaar
Groep voortgezet onderwijs: 10 – 16 jaar

toestemming van school

U heeft toestemming van school nodig om uw kind onder schooltijd in het Vooruitwerklab deel te laten nemen. De school moet de leerling officieel aanmelden.

 

Mocht u belangstelling hebben, dan zien wij graag het ingevulde antwoordformulier tegemoet.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het Vooruitwerklab is voortdurend in ontwikkeling.